< Προηγομενη

Δραβδες, οι Προ-λληνες

 


απ την κ.

Σμαρ Κοσμογλου
"Ομακοεον της Αθνας"

*********

Το θμα των Ελληνικν λαν και των προγνων τους εχε και χει απασχολσει πολλος ερευνητς, που χουν ασχοληθε με τους πολιτισμος της Μεσογεου.

Η πριμη ανπτυξη του Ελληνικο, αλλ και του Αιγυπτιακο πολιτισμο, μπορε να «δικαιολογηθε» μνο με την παρξη ενς προκατακλυσμιαου πολιτισμο.

Υπρχουν πολλ ευρματα και παραδσεις που συνδουν στην παρξη μιας κοινς κοιτδας, απ την οποα εκπορετηκαν τρεις πολιτισμο, που με τη σειρ τους, επηρασαν καθοριστικ την πνευματικ κυρως, εξλιξη της ανθρωπτητας.
Ο Ελληνικς, ο Αιγυπτιακς αλλ και ο Ινδικς πολιτισμς χουν ομοιτητες ττοιες, που γεννον βσιμες υποψες για κοσμοστορικς σημασας γεγοντα, τα οποα λαβαν χρα προ μερικν χιλιδων ετν...
Η Κρητικ παρδοση, με τη λατρεα του Ταρου, καθς και η Αιγυπτιακ θρησκεα του Οσιρπι συγγενεουν με τη λατρεα της Αγελδας στην Ινδα.
Η κεντρικ εστα αυτς της λατρεας πρπει οπωσδποτε να ταν η Μεσγειος (μση γη - ενδοχρα) και ιδιατερα, η περιοχ του Αιγαου.
Σε αυτν την περιοχ αναπτχθηκε νας προκατακλυσμιαος πολιτισμς, ο πολιτισμς των Δραβδων, οι οποοι μετ τον κατακλυσμ, μετονομσθηκαν σε Πελασγος (δηλ. παιδι του Πελγους της θλασσας) και αργτερα, λληνες.
Η δρα τους υπρξε η Ενδοχρα, στο μεγαλτερο μρος ταν πεδιδα, που κλυπτε λη τη σημεριν Μεσγειο και υπρχαν και υψηλ βουν, τα οποα μετ τον κατακλυσμ, μεταβλθηκαν στα σημεριν νησι του Αιγαου.
Μα μαγνητικ καλπτρα σκπαζε την ευλογημνη χρα και την προσττευε απ κθε εδους επιδρσεις, κυρως μως, εξασφλιζε την αινια νοιξη στους τυχερος κατοκους της.
Ο πολιτισμς που ανπτυξαν, πρπει να ταν πολιτισμς, που η πνευματικ ανπτυξη συναγωνζονταν την τεχνοκρατικ, με αποτλεσμα μα ισορροπα και αρμονα που εξασφλιζε μα «παραδεσια» ζω. Μπως μως, αυτ μας θυμζει το χαμνο παρδεισο, τον περιβητο κπο της Εδμ του μστη Μωυσ;
Ο Αιγπτιος ιερας Σαγχονιθων που ιερουργοσε στο 2200 π.Χ. στην Τυρ και Σδωνα, γρφει για μα τλεια κοσμογονα στο ργο του «Τα Φοινικ». Αυτ η πανρχαια κοσμογονα μοιζει πρα πολ με την γνωστ του Μωυσ.
Η Κοσμογονα μως, του Σαγχονιθωνα προρχεται απ παλαιτερη διγηση του Αιγπτιου αρχιερα Θωθ, η οποα χρονολογεται γρω στο 6000 π.Χ. και προρχεται απ τα «Πτρινα Βιβλα», πως αποκαλονται τα ιερ Αιγυπτιακ συγγρμματα του Ερμ του Τρισμγιστου.
Μχρι το 1922, δεν εχαμε καννα αρχαιολογικ στοιχεο, που θα συνδεε τον πολιτισμ αυτ με τη μακριν Ινδα. Αντθετα, στην Αγυπτο, μετ την αποκλυψη του ιερογλυφικο αλφαβτου και την πολτιμη συμβολ του αρχαιολγου Champolion (Σαμπολιν) με την «στλη της Ρωζτης» που φερε στο φως, επιβεβαιθηκε ο μστης-ιερας Μανθωνας για τις πληροφορες που εχε δσει περ μας αρχαιτατης Αιγπτου, η οποα υπρχε πριν απ το 6000 π.Χ.
Κτι συγκλονιστικ μως, συνβη το 1922, ταν νας Ινδς Αρχαιολγος, αναζητντας παλιος βουδδικος ναος, βρθηκε μπροστ σε να αναπντεχο ερημα.
Στην περιοχ του Πακιστν και συγκεκριμνα στο Σιντ και Παντζντ ανακλυψε ξη σφραγιδλιθους με εικονογραφικ ανγλυφη παρσταση τλειας, σε τχνη, απδοσης.
Ττε, απευθνθηκε στον ανατολιστ αρχαιολγο Sir John Marshal, στον οποο και παρδωσε τα περεργα και ακατανητα, για τον διο, ευρματα του.
Το 1925, ανακοινθηκε, τι οπωσδποτε, πρπει να υπρχει σχση ανμεσα σε αυτος τους σφραγιδλιθους με την εικονογραφικ παρσταση του Δσκου της Φαιστο....
Το 1927, υπ την διεθυνση του Μαρσλ, ρχισαν ανασκαφς και βρθηκαν οι δο αρχαιτερες πολιτεες του κσμου. Η Mohenzo Daro και η Harappa σε απσταση 20 χιλ. η μα απ την λλη.
Το πιο ενδιαφρον εναι, τι στο υπδαφος της κθε μας βρσκονται λλες θαμμνες πολιτεες, η μα κτω απ την λλη. Η βαθτερα βρισκμενες πολιτεες παρουσιζουν αρχαιολογικ ευρματα αντερης πολιτιστικς εξλιξης.
Δηλ. σο αρχαιτερος πολιτισμς, τσο αντερος!!!


Μια τλεια ρυμοτομημνη πλη, η Mohenzo Daro

Ποιοι ταν οι κτοικοι αυτν των πλεων, των 8000 χρνων π.Χ., οι οποοι διθεταν να ρτιο πολεοδομικ σστημα με υδραγωγεο και δκτυο υδροδτησης – αποχτευσης τσο εξελιγμνο για την εποχ;
νθρωποι που μσα στα σπτια τους διθεταν λουτρ με ζεστ και κρο νερ;

Πρκειται για να λα, που αναγκστηκε να εγκαταλεψει την περιοχ της σημερινς Μεσογεου και ιδιατερα, τα νησι του Αιγαου, τα παρλια της Μ. Ασας και την Ηπειρωτικ Ελλδα. Ταξδεψε προς Ανατολς αναζητντας μα να πατρδα.
Ποια ταν η αιτα;
ταν νας καταστρεπτικς πλεμος. Ο πλεμος με τους σπονδους εχθρος τους, τους Ατλαντνους, που εκτξευσαν πυραλους καταστρφοντας τσι, τη Μαγνητικ τους καλπτρα.
Συνπεια αυτο ταν καταστρεπτικο σεισμο και ο κατακλυσμς της Ενδοχρας απ τις γρω θλασσες του Ατλαντικο, της Ερυθρς και της θλασσας της Αφρικς, που σμερα, εναι η περιοχ της ερμου Σαχρα.
τσι, οι πργονοι μας αναγκστηκαν, σοι επζησαν, να φγουν λλοι προς την Δση, πως ο Δευκαλωνας και η Πρρα και λλοι, οι περισστεροι, προς την Ανατολ, για να βρουν ασφαλστερη πατρδα.

λα σμερα, μας βεβαινουν, τι οι ριοι φτασαν στην Ινδα πολ αργτερα (κατ μερικς χιλιδες χρνια) απ τους Δραβδες.
Τουλχιστον 120,000,000 Ινδν σμερα, μιλον Δραβινιακς προλευσης γλωσσικ ιδιματα.
Μχρι το 1922, πιστεαμε, τι οι ριοι κατβηκαν στις Ινδες, χι μνο σαν κατακτητς, αλλ και σαν εκπολιτιστς της τερστιας χρας. Αυτ η ποψη μως, αναστρφηκε, διτι οι ριοι βρθηκαν μπροστ σε αντερο πολιτισμ απ το δικ τους.
Πολιτισμς συνμα τεχνολογικς, αλλ κυρως, πνευματικς.
τσι, πολ σωστ ανφερε ο Ηρδοτος, τι η Κρτη ταν η κεντρικ εστα του Δραβινιακο πολιτισμο με τη λατρεα του Ταρου, την οποα συναντομε και στη γειτονικ Αγυπτο με τον ιερ Σραπι και πι και η οποα προρχεται ββαια, απ τους Δραβδες.
Και οι τρεις αυτο λαο, Αιγπτιοι, λληνες και Ινδο, ανπτυξαν θρησκευτικ θεστικ χαρακτηριστικ, με λατρεα στη θλυ Αρχ, τη Μνη και μα Αρχ (Μονοθεσμς).
Λαο φιλειρηνικο, με ανπτυξη των τεχνν σε υψηλ βαθμ λεπττητας. Το ψυχολογικ προφλ και των τριν λαν χαρακτηρζεται απ βαθ και πλοσιο συναισθηματισμ, με μα τση προς τον Μυστικισμ που καννας λλος λας της εποχς δε διαθτει...
Μετ το δρμα του μεγλου κατακλυσμο, που αναφρεται σ’λες τις μυθολογες των αρχαων λαν, πληροφορομαστε, τι στη μεγαλνησο Κρτη παρμεινε αρκετς πληθυσμς και τσι, η Κρτη συνχισε να διαδραματζει μεγλο ρλο σε ολκληρη τη Μεσγειο, με τον ξοχο πολιτισμ που ανπτυξε.

Η Ελληνικ Μυθολογα μας πληροφορε για λα σα συνβησαν, αν ββαια, τη διαβσουμε με προσοχ και την αποσυμβολσουμε.
Ο μθος του Ησοδου και του Ομρου διηγεται την περιπτεια του Δευκαλωνα και της Πρρας, που παρμειναν 9 ημρες μσα στο πλοο τους, σο κρτησε ο φοβερς κατακλυσμς.
Ο Δευκαλωνας και η Πρρα ραξαν πνω στον Παρνασσ και προσευχθηκαν στο Δα για τη σωτηρα τους.
ταν αυτο, που θα γεννοσαν τη μελλοντικ να φυλ των Ελλνων – Πελασγν.

Η μνιμη κιβωτς των κρυμμνων γνσεων της Ανθρωπτητας, η Αγυπτος, εναι αυτ που θα μας αποκαλψει τα μεγλα μυστικ, ταν αποσυμβολιστε και η λλη ψη της Αιγυπτιακς ιερογλυφικς γραφς.
Ττε θα μθουμε λη την αλθεια, που ο Ιερας Μανθωνας – εποχ Πτολεμαων – υπονοε!
Το ρθρο αυτ στηρζεται σε στοιχεα απ το βιβλο «Δραβδες» του Νικολου Μαργιωρ
***

Aν θλετε να παρακολουθσετε σχετικς συζητσεις στην Αγορ μας, χρησιμοποιστε το σνδεσμο εδ.
(Για να δημοσιεσετε σχλι σας, θα πρπει να εγγραφετε.)

 

  < Προηγομενη